Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu


Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Více informací o našem spolku naleznete v rubrikách O nás a Klíčové aktivity

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžeme dělat a uspět v tom.“
Stephen Hawking

Elektronická neschopenka se od 1. 1. 2020 rozběhla naplno. Pro pacienty tak končí období, kdy museli v horečce obíhat s papírem v ruce lékaře a zaměstnavatele. Takzvaná eNeschopenka přinese ulehčení nejen lidem, ale také lékařům a zaměstnavatelům. Vyplnění formuláře je rychlé a snadné. Zaměstnavatelé budou mít přehled o pracovní neschopnosti prakticky ihned.

„S eNeschopenkou nikdo nebude tratit a všichni získají – pacienti, zaměstnavatelé, a dokonce i lékaři. Místo zdlouhavého vypisování zadají jen rodné číslo pacienta. Přitom zdravotní pojišťovna jim zaplatí totéž jako dnes. Takže stejně peněz za méně práce,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Původní legislativní záměr z léta roku 2017 předpokládal spuštění eNeschopenek od 1. 1. 2019. Práce na tomto projektu byly však v závěru roku 2017 přerušeny, projekt nebyl v té době koncepčně připraven tak, aby ho bylo možné k 1. 1. 2019 spustit. Následně byl v průběhu roku 2018 do sněmovny předložen návrh, který měl právní úpravu eNeschopenky z léta roku 2017 zrušit. Nově nastoupivší ministryně Maláčová ale rozhodla, že eNeschopenky budou spuštěny od 1. 1. 2020.

Práce na realizaci eNeschopenky po celou dobu postupovaly podle schváleného harmonogramu, oproti původnímu plánu byl navíc projekt spuštěn v produktivním prostředí již na počátku prosince. Lékaři tak měli možnost si eNeschopenku vyzkoušet v předstihu, byť na fiktivních pacientech. Že to řada z nich učinila, bylo patrné v průběhu prosince 2019, kdy bylo zaznamenáno přes 500 tisíc volání služeb eNeschopenky v produktivním prostředí.

Na místo původně plánovaných dvou let na realizaci tak byl projekt spuštěn za bezmála jeden rok. Do technického řešení byly úspěšně zahrnuty všechny zásadní požadavky zaměstnavatelů i poskytovatelů zdravotních služeb.

Systém tzv. eNeschopenek znamená nahrazení stávajícího několik desítek let starého pětidílného papírového formuláře elektronickou komunikací mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení. Projekt samotný se vpraxi týká téměř 22 tisíc poskytovatelů zdravotních služeb, 280 tisíc zaměstnavatelů a 4,5 miliónů pojištěnců. Česká správa sociálního zabezpečení při jeho realizaci prokázala, že je nadále na špičce v elektronizaci státní správy.

Co se změní pro pacienty?

Pacienti už nebudou muset nést papírovou neschopenku zaměstnavateli. Informace, které vyplní lékař, se odešlou ČSSZ a zaměstnavatelé je budou mít kdispozici. Pacient nebude muset řešit nic dalšího a v klidu se léčit doma.

Co se změní pro lékaře?

Lékaři nebudou muset vypisovat ručně celou neschopenku. Na základě rodného čísla pacienta se jim formulář vyplní sám. Lékaři vyplní pouze diagnózu, datum začátku neschopnosti. Pacientovi jen vytisknou papír, na který napíšou termín další prohlídky.

Co se změní pro zaměstnavatele?

Zaměstnavatelé se o pracovní neschopnosti dozvědí prakticky ihned. Informovat se o ní můžou hned několika způsoby – automatizovaně prostřednictvím svého mzdového/personálního softwaru, a/nebo prostřednictvím datové schránky, kde budou mít podrobnější zprávu, případně prostřednictvím emailu, ve kterém kvůli ochraně osobních údajů budou informace stručnější, a dále též přímo na ePortálu ČSSZ s využitím k tomu vytvořených on-line služeb.

Tiskové oddělení MPSV

Projekt
Podané ruce 2020
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2020 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Nabízíme aktivizační muzikoterapeutické lekce se zaměřením na OZP a seniory pod vedením zkušených lektorů. Lekce jsou vedeny skupinově, ve smyslu hudebně pěveckých a pohybově tanečních aktivit se zřetelem na individuální uplatnění každého klienta.

V případě zájmu o tuto aktivitu nás kontaktujte na tel. č. 723 242 696.

Projekt
Podané ruce 2019
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2019 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce 2018
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2018 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce II.
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce II. je financován z rozpočtu MSK

 

Projekt
Podané ruce
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce je financován z rozpočtu MSK

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd