Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu


Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Více informací o našem spolku naleznete v rubrikách O nás a Klíčové aktivity

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžeme dělat a uspět v tom.“
Stephen Hawking

Ve Velké Británii drží „Suchý leden“, což je podobné. Tým tamních lékařů zkoumal změny, k nimž za této měsíc došlo ve skupině abstinujících. Zde je stručný přehled:

   
 • Zlepšení jaterních testů a regenerace jater.
 • Snížení rezistence vůči inzulinu.
 • Lepší trávení.
 • Snížení hmotnosti.
 • Snížení krevního tlaku, jestliže byl zvýšený.
 • Snížení ukazatelů pro vznik nádorů, konkrétně se jednalo o vaskulární endotelový růstový faktor a epidermální růstový faktor.

K tomu je nutno připočítat i změny psychické oblasti.

 • Zlepšení duševní výkonnosti. To lze částečně vysvětlit tvorbou nových mozkových buněk, ty začnou být funkční už po 2–4 týdnech (Nešpor, 2004).
 • Lepší sebeovládání vůči jiným formám návykového chování a nezdravým jídlům.
 • Kvalitnější spánek.
 • Abstinence od alkoholu často přetrvává i do dalších měsíců. 

Literatura

 • Mehta G. Short-term abstinence from alcohol and changes in cardiovascular risk factors, liver function tests and cancer-related growth factors: a prospective observational study. BMJ Open 2018;8:e020673.
 • Nešpor K. Alkoholové okénko v širších souvislostech. Čas. Lék. čes. 2004; 143: 861-862.

Svépomocné materiály pro lidi s návykovými nemocemi viz www.drnespor.eu.

Projekt
Podané ruce 2020
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2020 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Nabízíme aktivizační muzikoterapeutické lekce se zaměřením na OZP a seniory pod vedením zkušených lektorů. Lekce jsou vedeny skupinově, ve smyslu hudebně pěveckých a pohybově tanečních aktivit se zřetelem na individuální uplatnění každého klienta.

V případě zájmu o tuto aktivitu nás kontaktujte na tel. č. 723 242 696.

Projekt
Podané ruce 2019
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2019 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce 2018
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2018 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce II.
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce II. je financován z rozpočtu MSK

 

Projekt
Podané ruce
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce je financován z rozpočtu MSK

 

Our website is protected by DMC Firewall!