Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu


Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Více informací o našem spolku naleznete v rubrikách O nás a Klíčové aktivity

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžeme dělat a uspět v tom.“
Stephen Hawking

České lidové pohádky sv. 1

Jaroslav Otčenášek (ed.)
Zvířecí pohádky a bajky 

Vyšehrad – Albatros Media 2019, 440 s.

PhDr., Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. vědecký pracovník Etnologického ústavu AV ČR a vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, se jako editor ujal náročného, u nás dosud nezpracovaného projektu uceleně komentované edice českých lidových pohádek. 

Do prvního z celkem devíti svazků se pustil před patnácti lety v rámci práce, v níž se věnuje odbornému zpracování pohádek a folkloru v České republice. Postupně shromažďoval a prostudoval množství publikací a rukopisů pohádek uložených v archivech, z nichž mnohé nebyly dosud vydány. Jejich pojetí koncipoval tak, aby bylo možno si pohádky přečíst v původní podobě či nářečí, a přitom se o nich dozvědět i zajímavé údaje ze stručných odborných komentářů a poznámkek v souladu s mezinárodní systemizací. Mezi nejstarší záznamy patří ty z Kosmovy kroniky, zatímco poslední původní pocházejí z 60. let minulého století.

První díl edice je věnován 240 zvířecím pohádkám a bajkám, z nichž nejčastěji se objevují náměty o zlomyslné nebo vrtošivé koze. V rozmanitých vyprávěních ze všech našich regionů jsou zachyceny příběhy o divokých i domácích zvířatech a jejich vztahu, provázaností i podobenstvím s lidmi. Mnohé jsou plné humoru a vtipných poznámek, přitom všechny spojuje poučení s lidovou moudrostí. 

V dalších dílech, které budou každým rokem následovat, se můžeme těšit na dvě knihy kouzelných pohádek, pohádky legendární, novelistické, včetně tří dílů žertovných pohádek a humorek. 

Slavnostního křtu 23. května 2019 v pražské Literární kavárně Academia se spolu s editorem účastnil recenzent a kmotr knihy, folklorista Mgr. Jan Luffer, Ph.D. a šéfredaktor nakladatelství Vyšehrad, Martin Žemla.

Text a foto ze křtu knihy: Dana Vondrášková

 

 

 

 

 

 

Projekt
Podané ruce 2020
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2020 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Nabízíme aktivizační muzikoterapeutické lekce se zaměřením na OZP a seniory pod vedením zkušených lektorů. Lekce jsou vedeny skupinově, ve smyslu hudebně pěveckých a pohybově tanečních aktivit se zřetelem na individuální uplatnění každého klienta.

V případě zájmu o tuto aktivitu nás kontaktujte na tel. č. 723 242 696.

Projekt
Podané ruce 2019
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2019 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce 2018
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2018 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce II.
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce II. je financován z rozpočtu MSK

 

Projekt
Podané ruce
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce je financován z rozpočtu MSK

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!