Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu

Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Členové Evropského spolku pro OZP se snaží ve své práci přiblížit zdravotně postíženým spoluobčanům a činí tak v oblasti poradenské (podpora zaměstnání OZP, uplatnění na trhu práce aj.), ale především v oblasti osobní spolupráce s místními speciálně-vzdělávacími a pečovatelskými institucemi, seniory, ale i širokou veřejností. Z této iniciativy probíhá cyklus přednášek a besed na potřebná témata, přehlídky divadelního umu klientů zmíněných institucí, dětí místních základních škol, či amatérských divadelních seskupení, koncertní vystoupení talentovaných zpěváků a souborů, podpora výtvarné činnosti OZP v rámci interaktivních dílen, výstav a prezentací, či terapeutické lekce ve formě canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, aj.  Jednou ze stěžejních aktivit našeho spolku je především snaha pomoci hendikepovaným lidem zapojit se do běžného života a probořit tak pomyslné bariéry mezi OZP a širokou veřejností, které je naše činnost rovněž otevřena. V mnohém to hendikepovaní lidé dokážou sami, někdy jen stačí podat pomocnou ruku a o to se snažíme prostřednictvím aktivit, vyplývajících z našich projektů.

Hlavní činnost spolku

  1. Podpora integrace OZP do běžného života majoritní společnosti i na trh práce, včetně pomoci při vyhledávání vhodného zaměstnání.

  2. Usnadnění a zprostředkování sociální i společenské komunikace mezi OZP a veřejností, snahy o eliminaci sociálně-společenských bariér prostřednictvím společných aktivit kulturního, vzdělávacího i terapeutického  charakteru.

  3. Obohacení života OZP, seniorů i široké veřejnosti formou pasivní i aktivní seberealizace v oblasti:
    1. Kulturně-společenské divadelní a koncertní vystoupení, výtvarná činnost, volnočasové aktivity se zaměřním na konkrétní skupiny OZP
    2. Výchovně-vzdělávací (přednášky, besedy, dílny, semináře, workshopy)
    3. Terapeutické (canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, hippoterapie)

  4. Zprostředkování možností v oblasti sociální turistiky pro OZP a seniory.

Tento výčet aktivit není konečný a bude reagovat na potřeby integračního procesu osob se zdravotním postižením do společnosti.

 

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.“

Stephen Hawking

 

Projekt
Podané ruce II.
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce II. je financován z rozpočtu MSK

 Spravujeme internetový portál

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd