Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu

Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Členové Evropského spolku pro OZP se snaží ve své práci přiblížit zdravotně postíženým spoluobčanům a činí tak v oblasti poradenské (podpora zaměstnání OZP, uplatnění na trhu práce aj.), ale především v oblasti osobní spolupráce s místními speciálně-vzdělávacími a pečovatelskými institucemi, seniory, ale i širokou veřejností. Z této iniciativy probíhá cyklus přednášek a besed na potřebná témata, přehlídky divadelního umu klientů zmíněných institucí, dětí místních základních škol, či amatérských divadelních seskupení, koncertní vystoupení talentovaných zpěváků a souborů, podpora výtvarné činnosti OZP v rámci interaktivních dílen, výstav a prezentací, či terapeutické lekce ve formě canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, aj.  Jednou ze stěžejních aktivit našeho spolku je především snaha pomoci hendikepovaným lidem zapojit se do běžného života a probořit tak pomyslné bariéry mezi OZP a širokou veřejností, které je naše činnost rovněž otevřena. V mnohém to hendikepovaní lidé dokážou sami, někdy jen stačí podat pomocnou ruku a o to se snažíme prostřednictvím aktivit, vyplývajících z našich projektů.

Hlavní činnost spolku

  1. Podpora integrace OZP do běžného života majoritní společnosti i na trh práce, včetně pomoci při vyhledávání vhodného zaměstnání.

  2. Usnadnění a zprostředkování sociální i společenské komunikace mezi OZP a veřejností, snahy o eliminaci sociálně-společenských bariér prostřednictvím společných aktivit kulturního, vzdělávacího i terapeutického  charakteru.

  3. Obohacení života OZP, seniorů i široké veřejnosti formou pasivní i aktivní seberealizace v oblasti:
    1. Kulturně-společenské divadelní a koncertní vystoupení, výtvarná činnost, volnočasové aktivity se zaměřním na konkrétní skupiny OZP
    2. Výchovně-vzdělávací (přednášky, besedy, dílny, semináře, workshopy)
    3. Terapeutické (canisterapie, dramaterapie, muzikoterapie, hippoterapie)

  4. Zprostředkování možností v oblasti sociální turistiky pro OZP a seniory.

Tento výčet aktivit není konečný a bude reagovat na potřeby integračního procesu osob se zdravotním postižením do společnosti.

 

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.“

Stephen Hawking

 

Projekt
Podané ruce 2019
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2019 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR


Spravujeme internetový portál

 

Projekt
Podané ruce 2018
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2018 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce II.
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce II. je financován z rozpočtu MSK

 

Our website is protected by DMC Firewall!