Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu

Od ledna 2017 nabízíme aktivizační muzikoterapeutické lekce se zaměřením na OZP a seniory pod vedením zkušených lektorů. Lekce jsou vedeny skupinově, ve smyslu hudebně pěveckých a pohybově tanečních aktivit se zřetelem na individuální uplatnění každého klienta.
V případě zájmu o tuto aktivitu nás kontaktujte na tel. č. 723 242 696.

O nás

Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Členové Evropského spolku pro OZP se snaží ve své práci přiblížit zdravotně postíženým spoluobčanům a činí tak v oblasti poradenské (podpora zaměstnání OZP, uplatnění na trhu práce aj.), ale především v oblasti osobní spolupráce s místními speciálně-vzdělávacími a pečovatelskými institucemi, seniory, ale i širokou veřejností. Jednou ze stěžejních aktivit našeho spolku je především snaha pomoci hendikepovaným lidem zapojit se do běžného života a probořit tak pomyslné bariéry mezi OZP a širokou veřejností, které je naše činnost rovněž otevřena. V mnohém to hendikepovaní lidé dokážou sami, někdy jen stačí podat pomocnou ruku a o to se snažíme prostřednictvím aktivit, vyplývajících z našich projektů.

 

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžeme dělat a uspět v tom.“

Stephen Hawking

 

Klíčové aktivity

1. Podpora integrace OZP do života majoritní společnosti.

2. Umožnění pasivní i aktivní seberealizace OZP, seniorů a široké veřejnosti v oblasti kulturně-společenské, výchovně-vzdělávací a tarepeutické.

3. Usnadnění sociální a společenské komunikace, eliminace pomyslných bariér mezi OZP a veřejností.

4. Realizace aktivit volnočasového charakteru se zaměřením na cílovou skupinu OZP a seniorů.

5. Podpora zaměstnávání OZP, jejich uplatnění na trhu práce.

6. Zpostředkování možností v oblasti sociální turistiky.

Tento výčet aktivit není konečný a bude reagovat na potřeby integračního procesu osob se zdravotním postižením do společnosti.

Pozvánka na besedu

 

Paní Sylva se narodila v Ostravě a pochází z rodu léčitelů. Inspirací a vzorem jí byla maminka, duchovní léčitelka, která pracovala s energií a kreslila obrázky. Před dvaceti osmi lety dostala Sylva vesmírný dar, automatické písmo. Později bylo jejím přáním začít zkoušet malovat energetické obrazy. „První obraz, který jsem toužila namalovat, bylo srdce. Výsledek se dostavil a prvotina tak odstartovala moji cestu malířky. Avšak podotýkám, že ne já, ale za pomoci meditace, hudby a olejových barev do nich předávám vesmírnou energii, která skrze mne prochází a vede mojí ruku. Prostřednictvím mé osoby Vesmír tvoří. Přeji si, aby energie mých obrazů přiměla lidi v dnešní zrychlené době ke zklidnění a zamyšlení...“ dodává autorka.

Během dvaceti dvou leté tvorby díla nabízejí stále větší rozměr, hloubku a dosah. Jemné vyzařování obrazů, ze kterých se zatají dech, nabízí našim duším i prostoru klid a mír, povznášející pocit a zároveň tichou pokoru. „Některým lidem pomohou zlepšit zdravotní potíže a pozitivně ovlivnit životní situace, v nichž se momentálně nacházení. Dokážou eliminovat psychosomatické zóny a přispívají k harmonizaci prostředí, proto jsou vhodné nejen do našich domovů, ale také firemních a veřejných prostor“.

Paní Sylva spolupracovala s autorem české relaxační hudby Rolandem Santé, podílela se svými malbami na vzniku léčivých karet a vytvořila několik maleb na přebaly jeho CD. Vytvořila své vlastní Archandělské karty s poselstvími a vytvořila již několik nástěnných kalendářů. Její díla se nacházení v soukromých sbírkách v USA, Mnichově, Moskvě a Polsku. Pořádala a spolupořádala více než 40 výstav.

Projekt
Podané ruce 2018
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2018 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Projekt
Podané ruce II.
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce II. je financován z rozpočtu MSK

 Spravujeme internetový portál

 

Our website is protected by DMC Firewall!