Evropský spolek pro OZP

 

        www.handyhelp.eu

O nás

Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

V rámci svých projektů a aktivit připravuje informační a poradenské centrum pro osoby se zdravotním postižením, které jsou zvláště zranitelné a ohrožené na trhu práce nekorektním, netolerantním a neohleduplným jednáním a chováním. Zde se na nás mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby.

„Dobrá rada je nad zlato a jen poučený
se dokáže účinně bránit“

 

Klíčové aktivity


1. Podpora integrace OZP do života majoritní společnosti.

2. Umožnění pasivní i aktivní seberealizace OZP, seniorů a široké veřejnosti v oblasti kulturně­společenské, výchovně­vzdělávací a tarepeutické.               

3. Usnadnění sociální a splečenské komunikace, eliminace pomyslných bariér mezi OZP a veřejností.

4. Realizace aktivit volnočasového charakteru se zaměřením na cílovou skupinu OZP a seniorů.

5. Podpora zaměstnávání OZP, jejich uplatnění na trhu práce.

6. Zpostředkování možností v oblasti sociální turistiky.

Tento výčet aktivit není konečný a bude reagovat na potřeby integračního procesu osob se zdravotním postižením do společnosti.

 

Pozvánka na besedu

Projekt
Podané ruce
Logo Moravskoslezského kraje
Projekt Podané ruce je financován z rozpočtu MSK
Spravujeme internetový portál
Our website is protected by DMC Firewall!